V šolskem letu 2020/2021 se je vrtec vključili v projekt Trajnostne mobilnosti, ki se izvaja pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo RS in Konzorcij partnerjev (Razvojna agencija Sinergija; Focus, društvo za sonaraven razvoj; Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp; Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani;  IPoP – Inštitut za politike prostora). Namen sodelovanja je prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcu in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtca. Z izvajanjem projekta želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem krepiti njihovo zdravje.

S pomočjo igre »Beli zajček« se bo tematika trajnostne mobilnosti v vrtec prenesla prek zgodbice o belem zajčku, katerega kožušček je umazan zaradi izpušnih plinov avtomobilov. Namen igre je očistiti zajčkov kožušček, to pa lahko otroci naredijo z vsakim okolju prijaznim in varnim načinom prihoda v vrtec. Pri tem se za okolju prijazno potovanje šteje:ž

 

  • pešačenje
  • kolesarjenje
  • s skirojem
  • s poganjalčkom
  • z avtobusom
  • kombinirano potovanje (začetni del poti se opravi z avtomobilom, zaključni del pa peš, in sicer tako, da se vozilo parkira vsaj 200 metrov od šole, vrtca).

V okviru projekta se poleg igre iščejo izboljšave v lokalni skupnosti. S tem namenom se izdela kartografski prikaz okolice vrtca, s katerim otroci seznanijo občino. Poleg igre »Beli zajček« ponujajo avtorji številne aktivnosti zbrane v Priročniku o trajnostni mobilnosti.

Koordinatorica projekta Marjana Tevč