Eden od ključnih ciljev vsebinske prenove vrtcev je tudi oblikovanje pestrejše programske ponudbe in fleksibilnosti načrtovanja dejavnosti. Odprtost in procesna naravnanost Kurikula za vrtce omogoča, da vrtci oblikujejo različno programsko ponudbo, pri tem pa morajo upoštevati strokovne kriterije, opredeljene s temeljnimi cilji in načeli Kurikula:

  • različni programi,
  • različni teoretski pristopi in modeli,
  • različne metode in načini dela z otroki v vrtcu,
  • čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti,
  • fleksibilnost v prostorski organizaciji življenja in dela v vrtcu,
  • upoštevanje individualnih razlik v razvoju otrok,
  • upoštevanje značilnosti starostnega obdobja,
  • organizacija prostora in časa, ki omogoča otroku umik od skupinske rutine pri različnih dejavnostih,
  • pristno povezovanje med družino in vrtcem,
  • sodelovanje med vrtci, osnovno šolo in lokalno skupnostjo.