Delavci vrtca Črna na Koroškem se zavedamo, da nam starši zaupajo svoje otroke. Zavedamo se obveznosti in odgovornosti, ki jih s tem sprejemamo, do otrok, do staršev in družine.

Področja odgovornosti delavcev v vrtcu so:

 • odgovornost do otrok,
 • odgovornost do staršev in družin,
 • odgovornost do delovne organizacije in sodelavcev,
 • odgovornost do širše skupnosti.

 

Dobrobit otroka nam predstavlja največjo vrednoto, na kateri temeljijo in so podrejene vse ostale vrednote. Te pa so:

 • Spoštovanje osebnega dostojanstva in integritete otrok,
 • zagotavljanje varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja za otroke,
 • uresničevanje pravice otrok do enakih možnosti,
 • delo z otroki temelji na poznavanju in razumevanju značilnosti otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka,
 • vrednotenje in negovanje tesnih vezi med otrokom in družino,
 • strokovna pomoč staršem pri vzgoji njihovega otroka,
 • spoštovanje zasebnosti družine,
 • spoštovanje in uresničevanje programa vrtca, njegovih usmeritev in vrednot,
 • spoštovanje in zaupanje v odnosih do sodelavcev,
 • ustvarjalno sodelovanje v korist otrok in kvalitete programa,
 • oblikovanje in ustvarjanje delovnih pogojev, ki negujejo kompetenco, samospoštovanje, profesionalnost in ustvarjalnost pri osebju.