VRTEC KRALJ MATJAŽ

Vrtec Kralja Matjaža Črna na Koroškem posluje kot enota pri OŠ Črna na Koroškem, ustanovljen z odlokom občinskega sveta Črna.

Sedeži:

 • Osnovna šola Črna na Koroškem, Center 142, 2393 Črna na Koroškem
 • Vrtec Kralja Matjaža Črna na Koroškem, Lampreče 31, 2393 Črna na Koroškem

Telefon:

 • šola: (02 )87 04 140
 • vrtec: (02 )87 04 162;   mobitel: 051 395 702 (Mateja Špeh)

Fax:

 • šola: (02 )87 04 150

E-pošta: vrtec.crna@guest.arnes.si

Dejavnosti predšolske vzgoje izvajamo v 5 oddelkih (2 oddelka prvega starostnega obdobja in 3 oddelki drugega starostnega obdobja, predšolski oddelek 5-6 let je na OŠ Črna).

Dejavnost se odvija na področju občine Črna.

Dejavnost se izvaja še v 1 oddelku (kombinirani oddelek) v Žerjavu.

Telefon:

 • vrtec Žerjav: (02) 82 39 537

 

Zaposleni:

 • Tajnica: Andreja Petelin Hočevar
 • Knjigovodkinja: Martina Cigale
 • Računovodkinja: Anica Potočnik
 • Hišnik: Robert Kogelnik
 • Čistilka: Marjana Kaker
 • Kuharica: Jana Knez
 • Pomočnici kuharice: Terezija Pušnik in Simona Košutnik