Projekt poteka na področju Geoparka Karavanke.
21. marca 2013 je bil sprejet v Evropsko mrežo geoparkov (EGN), ki jih je 54 iz 18 držav in v Globalno mrežo geoparkov (GGN) pod okriljem organizacije UNESCO.
Geopark Karavanke je čezmejno območje v Sloveniji in Avstriji z izjemno geološko dediščino. Ima večje število geoloških objektov posebnega znanstvenega pomena oziroma zelo redkih geoloških objektov, ki imajo tudi veliko estetsko vrednost in izobraževalni pomen. Na območju se nahaja tudi druga naravna, arheološka, zgodovinska, tehniška in druga kulturna dediščina.

Vzgoja in izobraževanje poteka v vrtcih in šolah na zabaven način. Zato je sklop izobraževalnih aktivnosti, ki potekajo v tesnem sodelovanju z različnimi lokalnimi skupnostmi in informacijskimi centri, poimenovan Zabavno, poučno, nič mučno.
Otroci na delavnicah skozi igro spoznavajo geologijo in geološke posebnosti Geoparka Karavanke, s tem razvijajo pozitiven odnos do te dediščine in lahko dolgoročno doprinesejo k njenemu ohranjanju.
Namen aktivnosti geoparka je tudi izvedba delavnic strokovnega usposabljanja za učitelje in vzgojitelje ter spodbuda, da so s svojimi izkušnjami pripravljeni na izvajanje novosti v poučevanju vsebin iz geologije in naravoslovja.
Zaključek letne teme se izvaja na festivalu v maju in juniju. Predstavijo se izdelki na izbrano letno temo.

V letu 2021/2022 je naslovna letna tema »Gore- svet visoko nad nami«

Vsebine: Spoznavamo živalski svet gora: Orel, kozorog, gams, planinski orel, belka, kavka, planinski pupek  in druge majhne živali, ki jih srečamo na planinskih poteh. Slikovno gradivo in primerni posnetki.

Raziskujemo rastlinski svet gora: Kamniško murko, arniko, planiko, svišč, macesen, rišemo in pojemo pesmico o treh planikah.

Vode in vreme v gorah spremljamo tako, da opazujemo nebo v vseh letnih časih, beležimo vreme in rišemo diagrame, krivulje in črte. Spoznamo vodno pot in skupaj s starši obiskujemo planinski svet gora v Črni. Izdelke in fotografije razstavimo v vrtcu in v TIC Topla.

MINI K 24 – ustvarimo pot po Črni, ki jo poskušamo prehoditi v 24 minutah. Na zemljevidu se orientiramo do 5 tabel, ki predstavljajo pet gora in ko pridemo do njih, lahko preberemo nekaj o gori in legendo ter druge znamenitosti, ki so opisane na tablah. Nagrada: Žig Mini K24.

 

V letu 2020/2021 je naslovna letna tema » Raziskujemo svet travišč«

Vsebine: 1. Opraševalci: medonosna čebela- sivka, divja čebela, čmrlji, metulji, hrošči, muhe in ptice. kateri so, kakšni so, zakaj so pomembni, Kje živijo? Kako lahko mi skrbimo zanje? Kako skrbimo za divje čebele, žuželke, Naredimo HOTEL ZA ŽUŽELKE in ga pritrdimo na uto.

  1. Visokodebelni sadovnjaki – Risanje sadnih dreves, socvetja, delamo odtis lubja debel, listov, kuhamo kompot iz jabolk, opazujemo sadjarja pri obrezovanju vej, obisk sadovnjaka na Tebru, gibanje na travniškem poligonu (v naravi ali telovadnici), igra Travniški zaklad
  2. Zaraščanje travnikov- ohranjanje površin- Kaj vse najdemo na travniku? Sejemo semena trav (trava ROŽNIK), na določenem delu travnika vrtca pustimo visoko travo s cvetjem in opazujemo favno in floro (opraševalce), poiščemo, če je zrastla kakšna koristna rastlina za čaj…..Travo nato ročno pokosimo, posušimo seno in damo kmetu za zimo.