EKOVRTEC je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje.
Projekt Ekovrtec kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v vrtce. V program se lahko vrtec vključi kot celota (strokovni delavci, otroci in starši, tehnično osebje, predstavniki lokalnih oblasti, …) in temelji na odgovornem odnosu do okoljskega izobraževanja, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. S projektom Ekovrtec kot način življenja se gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu.
V sodobnem svetu ekološka vzgoja vse bolj pridobiva na pomenu. Ekološko opismenjevanje otrok naj bi se začelo že zelo zgodaj, tako v družini kot v vrtcu. Vzgoji za varovanje okolja v našem vrtcu že nekaj časa namenjamo več pozornosti in je že postala del vsakodnevnega kurikula. Aktualno dogajanje v svetu  nas spodbuja, da bi na tem področju naredili še kaj več

EKO HIMNA (M. Jagodič, C. Piko)

NOV SVET

Pokukajmo v nov svet,
kjer sonce objema ves planet!

Žarki grejejo cvetlice
vsa drevesa in vse ptice.
Moj obraz se v vodi gleda…
Vas zanima to? Seveda!

Skrbno čuvajmo naravo,
njive, gozd, zeleno travo
in ločujemo smeti
za zdrave lepe nove dni.

Pokukajmo v nov svet,
Kjer sonce objema ves planet!