Ljubljana, februar 2022

Spoštovani starši,

naši otroci preživijo v predšolskem obdobju veliko časa zunaj družinskega okolja, večina od njih je vključenih v javne vrtce. V slovenskih javnih vrtcih je kakovost bivanja malčkov in otrok na zelo visoki ravni in tudi številne mednarodne raziskave le pritrjujejo, da je naša predšolska vzgoja med najkakovostnejšimi v Evropi. Ključno vlogo pri tem, da so vaši otroci v vrtcu vsak dan deležni odlične ter varne oskrbe in vzgoje imajo zagotovo v njih zaposleni – pomočnice in pomočniki vzgojiteljic in vzgojiteljev, vzgojiteljice in vzgojitelji, drugi strokovni delavci in delavke v vrtcih ter administrativno-tehnični in računovodski delavci in delavke, pomočnice in pomočniki ravnateljev ter ravnateljice in ravnatelji –, vendar Vlada RS njihovega pomembnega, odgovornega in zahtevnega dela ne vrednoti ustrezno. Prav tako je povsem prezrla, da so prav zaposleni v predšolski vzgoji v razmerah širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 zagotavljali, da so vrtci ostali odprti, in kljub številnim pozivom sindikata ni zagotovila sredstev za plačilo povečanih delovnih obremenitev in ovrednotenje tveganj za zdravje v času epidemije covida-19. V luči zapisanega želimo na tem mestu, spoštovani starši, še posebej izpostaviti zahteven položaj pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki svoje delo ob kopičenju nalog, obveznosti in odgovornosti opravljajo za prenizko plačilo. Svojo delovno kariero namreč začnejo s plačo, nižjo od minimalne, zato številni ta lep, a naporen in odgovoren poklic zapuščajo, vrtci pa za ta delovna mesta vse teže pridobijo nove zaposlene. Ob prenizkih plačah so razlog za to tudi zahtevni delovni pogoji, vse številčnejše zadolžitve, velika odgovornost.

Ker torej Vlada RS do zdaj ni prisluhnila našim vztrajnim pozivom, naj poskrbi za ustrezen položaj  vzgoje in izobraževanja, za ustrezno vrednotenje dela, ki ga opravljajo zaposleni na teh področjih, ter zagotovi ustrezno plačilo za ekstremne obremenitve in tveganja vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v času covida-19, smo se bili prisiljeni odločiti za stavko. To je skrajno sredstvo, ki ga imamo zaposleni še na voljo, da bi izrazili nestrinjanje z nesprejemljivim odnosom slovenske vlade do vzgoje in izobraževanja in zaposlenih v teh dejavnostih ter dosegli, da se Vlada RS začne o naših upravičenih zahtevah vsaj pogajati.

Na dan stavke, v sredo, 9. marca letos, bodo vrtci tako zaprti. Zavedamo se, da bo to povzročilo največ nevšečnosti prav vam, cenjeni starši. Zanje se vam vnaprej iskreno opravičujemo, a vas obenem prosimo za razumevanje in podporo. V res izrednih primerih, ki bodo vnaprej opredeljeni v posameznem vrtcu po predhodnem dogovoru z vami starši, bodo zaposleni poskrbeli za tiste otroke, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti (a le v tisti skupini, v kateri bo na dan stavke zagotovljeno nujno varstvo-PROSIMO, DA SE POGOVORITE Z VODSTVOM VRTCA, NAJKASNEJE DO 4. 3. 2022 ). Vas pa, cenjeni starši, prosimo, da izrazite podporo naši stavki in stavkajočim tudi tako, da svojih otrok v vrtec 9. 3. 2022 NE pripeljete. HVALA!

Glavni stavkovni odbor SVIZ