ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 VPIS BO POTEKAL OD TORKA, 1. 2. 2022, DO PETKA, 11. 2. 2022

V VRTEC VPISUJEMO OTROKE, STARE OD 11 MESECEV DO VSTOPA V ŠOLO. VPISNICE DOBITE NA SPLETNI STRANI VRTCA KRALJ MATJAŽ ALI OSEBNO V VRTCU ČRNA NA KOROŠKEM, VSAK DELOVNI DAN OD 8.00 DO 15.00 URE.

VPISNICE ODDATE V VRTEC ČRNA NA KOROŠKEM  ALI V TAJNIŠTVO OŠ ČRNA DO PETKA, 11. 2. 2022.

(Obisk v vrtcu je možen le ob predhodni najavi in ob upoštevanju vseh zaščitnih predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.)

 

Vpisnico si lahko prenesete s te povezave: Vpisnica 2022-2023