Vpis za naslednje šolsko leto se izvede v mesecu februarju.

V tem času imamo organizirane tudi dejavnosti za otroke, ki se prvič vpisujejo v vrtec.

Vpis izvede pomočnica ravnateljice za vrtec Mateja ŠPEH.

Dnevni program

Dnevni program traja od 6 do 9 ur dnevno. Vanj se vključujejo otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Obsega vse dejavnosti, ki izhajajo iz dnevnega urnika in rutine.

Poldnevni program

Poldnevni program traja od 4 do 6 ur dnevno (od 7:00 – 13:00 ure). Vanj se vključujejo otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Program ne obsega vseh dejavnosti, ki izhajajo iz dnevnega urnika in rutine.