Glavni cilj  programa Ekošola je:

  • vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja

CILJI

  •  uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
  • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
  • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
  • razvijati pozitivne medsebojne odnose
  • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
  • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
  • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

KROŽNO GOSPODASTVO – ODPADKI

Iz odpadne embalaže si izdelamo novoletno drevesce, okraske s katermi okrasimo igralnice in drevesce, cvetlične lončke ter druge zanimive izdelke. Iz odpadne embalaže si izdelamo ročne lutke, živali, prevozna sredstva, rože, dekoracijo, slike, mobile ter druge zanimive izdelke. Iz keramike si izdelamo podstavke za vročo posodo.
Izvedemo eko kviz na temo odpadkov. Izdelamo dodatne nalepke za ločeno zbiranje odpadkov (plastika, papir, zamaški,…). Sodelujemo v humanitarnih zbiralnih akcijah (zbiranje zamaškov za deklico iz OŠ Prevalje, star papir, plastenke, stara oblačila in igrače za rdeči križ).

BIOTSKA RAZNOVRTSNOST – ŽIVLJENJE OKOLI MOJEGA DOMA

V okviru te teme bomo spoznali:
Otrok biva v naravi in jo doživlja v različnih okoljih, letnih časih, vremenskih razmerah. – Otrok spoznava, raziskuje, opazuje in primerja rastline in živali iz njegovega okolja. – Obišče travnik, vrt, sadovnjak, polje, gozd, kmetijo. – Opazuje žuželke s povečevalnim steklom/lupo. – Izdeluje plakate, namizne igre o živalih in rastlinah. – Izdelamo herbarij. – V različnih medijih iščejo informacije o rastlinah in živalih (enciklopedije, revije, filmi,..). – Likovno upodablja živali in rastline. – Sodeluje v pogovorih o rastlinah in živalih (kakšna so, kje živijo, kako se gibljejo, oglašajo, kje živijo, s čim se hranijo, kakšni so njihovi potomci,…). – Poslušajo kratke zgodbe o rastlinah in živalih. – Si ogledajo poučne filme in kratke dokumentarne oddaje o živi naravi. – Igramo se različne igre povezane z naravo.

ZNANJA O GOZDOVIH – GOZDNA IGRALNICA

Odhod do bližnjega gozda – opazovanje obrobja gozda – razgovor raznolikosti dreves (zgradba) – likovna upodobitev izbranega drevesa skozi letne čase – izdelava koledarja – opazovanje in primerjanje listov, iglic z ročno lupo – opazovanje in primerjanje strukture in barve debel s prostim očesom in povečevalnim steklom – odkrivanje smole, opazovanje dreves skozi letne čase – izvedba eksperimentov (kaj se dogaja z listi in iglicami dreves ko padejo v vodo,…) – igra v gozdu – z gozdarjem gremo v gozd -poslušamo pravljice o gozdu.

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE – EKO BRALČKI

V okviru tega projekta se bodo otroci, starši in vzgojitelji seznanili z eko literaturo. Pripravili si bomo eko kovček, v katerega bomo spravili knjige z eko tematiko. Vsak otrok bo kovček odnesel domov in skupaj s straši bodo izbrali eno knjigo, ki jo bodo prebrali in nato na prebrano vsebino nekaj ustvarili (risbo, izdelek, fotografijo). Skupaj z otroki bomo vsak teden kovček pregledali in se seznanili z njegovo vsebino in se o vsem pogovorili. Obiskali bomo šolsko knjižnico in tam prisluhnili eko pravljici. Likovno bomo ustvarjali na tematiko eko pravljic. Izdelali si bomo svojo eko pravljico in jo skupaj z ostalimi izdelki, ki jih bodo ustvarili otroci in starši ob koncu šolskega leta razstavili.