Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, v katerem se otroci gibljejo. Pa vendar je ta majhen del sveta neizmerno pisan in zanimiv. Majhni otroci doživljajo naravo drugače kot odrasli in vanjo vstopajo na dejavnejši način. Vse kar vidijo, želijo potipati, povohati ali okusiti. Vse, kar slišijo, želijo videt. Vse kar je dosegljivo in dovolj priročno, želijo nekaj narediti. Da bi zadovoljiti ta spontana nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju, moramo otroško okolje razširiti in ga narediti še bolj različnega.

V vrtcu se zavedamo kako pomemben učinek ima na otroka doživetje v naravi, zato otrokom pogosto ponudimo priložnost za pridobivanje izkušenj z redni obiski gozda, bivanja na travniku in ob potoku, pri tem pa naravno okolje doživljamo z vsemi čutili.

Z aktivnim opazovanjem in doživljanjem se otrok uči in razvija. V gozdu otroci plezajo čez hlod, skačejo v blatne luže, se pogovarjajo z žuželkami, se glasno smejijo in kričijo, tekajo, poslušajo ptičje petje, opazujejo barve, lovijo ravnotežje, objemajo drevesa, sodelujejo, se prepirajo, raziskujejo, gradijo, rušijo, štejejo, primerjajo naravne vzorce. Gozd, kot nenehno spreminjajoč prostor, otroke vseskozi izziva in ga obenem uči odgovornosti do sebe ter drugih. Osebna izkušnja gozda je za otroke ključna. Zato pretežni del dejavnosti v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol poteka v gozdu, obrobju gozda in na travniku.

 

Vrtec Kralj Matjaž je v šolskem letu 2021/2022 postal član Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo.

V našem vrtcu se vzgojitelji zavedamo, kako pomemben učinek ima na otroka doživetje v naravi, zato otrokom že vrsto let omogočamo izkustveno učenje, ki jo prejmejo s konkretnimi naravoslovnimi dejavnostmi. S pristopom v Mrežo gozdnih vrtcev in šol bomo kot aktivni člani spodbujali kreativnost, inovativnost, radovednost in sodelovanje naših otrok. Z otroki bomo vsaj enkrat na teden, namesto v vrtcu, dan preživeli v naravi (gozdu, obrobje gozda, travnik). Na izbranih lokacijah bomo z otroki raziskovali naravo, ustvarili gozdno igralnico, spodbujali gibalne aktivnosti (vadbena ura na travniku ali v gozdu), matematične aktivnosti, branje pravljice, dramatizacije v gozdu/travniku, igra z naravnim materialom. Pomemben je čas, ki ga bomo preživeli v nestrukturiranem prostoru, saj s tem razvijamo motorično spretnost, pozornost in koncentracijo, razvijamo domišljijo, spodbujamo kreativno igro, izboljšujemo socialne odnose, razvijamo samozavest in samozaupaje. Ob enem pa je gozd odličen prostor, ki zmanjšuje tveganje za prenos bolezni ter dvigne imunski sistem.

 

Vse kar naši otroci potrebujejo za brezskrbno raziskovanje so:

  • škornji/pohodni čevlji in
  • primerna oblačila (priporočilo: dežne hlače).

Projekt vodi dipl. vzgojiteljica Marjana Tevč