Projekt poteka na področju Geoparka Karavanke.
21. marca 2013 je bil sprejet v Evropsko mrežo geoparkov (EGN), ki jih je 54 iz 18 držav in v Globalno mrežo geoparkov (GGN) pod okriljem organizacije UNESCO.
Geopark Karavanke je čezmejno območje v Sloveniji in Avstriji z izjemno geološko dediščino. Ima večje število geoloških objektov posebnega znanstvenega pomena oziroma zelo redkih geoloških objektov, ki imajo tudi veliko estetsko vrednost in izobraževalni pomen. Na območju se nahaja tudi druga naravna, arheološka, zgodovinska, tehniška in druga kulturna dediščina.

Vzgoja in izobraževanje poteka v vrtcih in šolah na zabaven način. Zato je sklop izobraževalnih aktivnosti, ki potekajo v tesnem sodelovanju z različnimi lokalnimi skupnostmi in informacijskimi centri, poimenovan Zabavno, poučno, nič mučno.
Otroci na delavnicah skozi igro spoznavajo geologijo in geološke posebnosti Geoparka Karavanke, s tem razvijajo pozitiven odnos do te dediščine in lahko dolgoročno doprinesejo k njenemu ohranjanju.
Namen aktivnosti geoparka je tudi izvedba delavnic strokovnega usposabljanja za učitelje in vzgojitelje ter spodbuda, da so s svojimi izkušnjami pripravljeni na izvajanje novosti v poučevanju vsebin iz geologije in naravoslovja.
Zaključek letne teme se izvaja na festivalu v maju in juniju. Predstavijo se izdelki na izbrano letno temo.