Spoštovani starši!
Po navodilih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport vas obveščamo, da ni omejitev pri izvajanju pouka in predšolskega varstva.

Na šoli in v vrtcu bomo poskrbeli za dodatno dezinfekcijo površin, ki se jih pogosto dotikamo. Pri vseh umivalnikih, razredih in igralnicah so že vseskozi nameščena navodila za umivanje rok in higieno kašlja. Učitelji in vzgojitelji bodo vse otroke seznanili s preventivnimi ukrepi za zmanjšanje možnosti širjenja okužb.

PROSIMO VAS, DA DOSLEDNO UPOŠTEVATE SPLOŠNE PREVENTIVNE IN SPECIFIČNE UKREPE KOT PRI DRUGIH NALEZLJIVIH BOLEZNIH, KI POVZROČAJO OKUŽBE DIHAL!!!

Podrobne informacije lahko preberete na  https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Aktualne informacije in navodila najdete na spletni strani Koronavirus COVID-19.

Na šolski spletni strani je objavljen načrt šole ( Načrt_šole ) v primeru pandemije.

Prosimo vas, da otroke, ki kašljajo in imajo temperaturo, ne pošiljate v šolo ali vrtec. Če bodo potrebni drugi ukrepi, vas bomo sproti in pravočasno obveščali.
Hvala za razumevanje in sodelovanje!

Romana Košutnik, ravnateljica

 

Dodatna gradiva za informiranje: